Mantolama

Mantolama Nedir

Bina yüzeyleri ısı kaybının çok olduğu alanlardır. Bilindiği gibi bina ısıtma giderleri günümüzde oldukça büyük bir hızla artmıştır. Bu artışın süreceği düşünülmektedir. O yüzden bina dış yüzeylerinden ısı kaybını önleyebilmek için yöntemler gerekmektedir. Bu yöntemler farklı malzemelerle ve farklı uygulamalar şeklinde yapılmaktadır.

Günümüzde var olan ısı kaybı önleme yöntemleri her geçen gün yeni malzemelerin geliştirilmesi ile ilerleme göstermektedir. Bu şekilde binada yaşayanların gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan ısınma giderlerinin düşürülmesi, asgari düzeylere getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar ile mantolama yöntemleri ve malzemeleri geliştirilmiştir. Yapılan işlemler ile oldukça büyük çapta enerji az kullanımı sağlanarak bina içi ısının gerektiği şekilde korunması sağlanmaktadır. Eski binalarda zorunlu olarak yapılması gerekli değildir. Ama yine de yapılmasının getirisi çok olduğu için uygulanmaktadır.

50 metrekare üzerinde yapılarda yapılması mecburidir. 2017 yılından sonra çıkan bir zorunluluktur. Binanın alıp satılabilmesi için ve kiralanabilmesi için Yapı Enerji Kimlik Belgesi şart koşulmuştur. Üstelik mantolama yapılmamış binaların vergisi de yükseltilerek yapılmamasına caydırıcı olmak düşünülmüştür.

Sırf binada yaşayanların bütçesine yansıyan bir gider değil aynı zamanda ülke ekonomisine de etkisi düşünülmelidir. Isınma dünya kaynaklarının kullanılması ile fosil yakıtların tüketilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu kaynakların da sonsuz olmadığı düşünülmelidir.

Üstelik doğal kaynaklarının tüketilmesi dışında doğaya yanma sonucu salınan gazlar da düşünülmelidir. Tüm bu anlatılanların ışığında mantolama gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bütün bu gereklilikler düşünüldüğünde binaların yalıtımının yapılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Quadro Mantolama Köpüğü

Mantolama Malzemeleri

Ouadro, mantolama sistemleri ile ısı yalıtımı ve enerji verimliliğini artırabilirsiniz.

Coat M 2000

Coat M 2010

Coat M Deco 2020

Coat M Deco 2030

Coat M Deco 2040

Coat M 1+1 2050

Mantolama Nedir?

Mantolama, bir binanın ısı kaybını önlemek amacı ile dış cephe yalıtımının yapılması anlamına gelmektedir. Dış cephe yalıtımı yapıldığı takdirde bina içi ısının kaybı önlenmekte ve ısınan iç ortamdan dışarıya enerji kaybı yaşanmamaktadır.

İşlem özel üretilmiş ısı yalıtım malzemeleri ile bütün bina binanın giydirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden yapılan işlem mantolama ya da binanın giydirilmesi şeklinde anlatılmaktadır. Bu malzemeler ısı iletimi az olan, içinde hava hapsolmuş malzemelerdir. Böylece termos etkisi yaratmakta ve kaybı önlemektedir.

Mantolama dışında istenirse bina içi, iç yalıtım da yapılabilir. Bu işlemin sadece kuzey yönü bina duvarlarına yapılması yeterli olabilmektedir. Böylece dışarıdaki soğuk içeri nüfus edemezken, iç ısı da kaybolmaz. Bu da az ısınma masrafı anlamına gelir ve binada yaşayan kişilerin bütçelerinin oldukça rahatlamasını sağlar.

Mantolama Nasıl Yapılır?

Mantolama işlemi şu işlem basamakları ile yapılır:

  1. Yüzey Hazırlığı: Bina dış yüzeyinde zaman içinde dökülmeler olur. Binaya konan çanak anten klima gibi şeylerin verdiği hasarlar da düzeltilir. Kir, toz ve küf arındırılır. Bu şekilde başlanıp yapılacak işlem daha başarılı olur.
  2. Subasman Profili Hazırlığı: İlk mantolamanın yapılacağı yerin düzgün olması için alta bir alüminyum subasman profili monte edilip işe başlanmalıdır.
  3. Isı Yalıtım Levhaları: Levhalara çerçeve sıva uygulanır, tam yapışmayı sağlamak için orta noktasına yapıştırıcı uygulanmaktadır.
  4. Mantolama Dübeli: Levhaların yüzeyde daha sağlam durabilmesi için yüzey dübelleri yapılır. Yaklaşık her metre kare için 6 tane dübel uygulanabilir.
  5. Fileli Sıva: Isı yalıtım levhaları sıvanırken çatlamasını önlemek için file uygulaması yapılmaktadır. İlk kat sıva tam olarak kurumadan ikinci kat sıva da yapılmaktadır.
  6. Dış Cephenin Boyanması: Sıvanın kuruması sonrası kısa sürede yukarıdan aşağı yönde hızlı bir şekilde dekoratif kaplama yapılır ve kuruması beklenir. Kuruduktan sonra istenilen bir renge boyanır ve bu şekilde iş bitirilir.

İşlemler sırasında kullanılan malzemeler dış hava koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. Sıcak ve soğuğa dayanıklı ve ısı geçirgenliği en az olan malzemeler olmalıdır. Yağış ile karşılaştığında su emmemelidir.

Mantolamanın Faydaları Nelerdir?

Mantolama size ve binanıza çeşitli faydaları olacaktır. Bu faydaların başında konforlu ve sıcak bir ortamın içeride yaratılması gelmektedir. Bu sıcak ortam sağlanması için daha az kaynak kullanılacak ve bu sayede ısınma masrafları gözle görülür şekilde azalacaktır. Bütçenizden ısınma masrafı için ayırdığınız miktar azalacaktır. Bu en önemli kazancınız olacaktır.

Bir başka önemli nokta da yoğuşmanın azalması olacaktır. Isınan hava dışa doğru giderken katmanlar arasında soğuk ile karşılaşınca içindeki buhar yoğunlaşarak sıvı hale döner, ya da nem oluşur. Oluşan nem dışarıya yakın katmanlarda oluşmamış olur ve nem geçirgen bir malzeme kullanıldı ise yapı nefes almış olur.

Duvarlarda nem oluşmaz. Bina duvarlarında mantolama işlemi öncesi yapılan onarım işlemleri sayesinde dış cephe daha uzun ömürlü olarak kalır. Yeni görünümünü yitirmez.

Eğer mineral yün kullanıldı ise, taş yünü yalıtım levhaları kullanılarak yapılan mantolamada yangın olasılığı çok daha alt seviyelere düşürülmüş olur. Binanın ve binadaki yaşayanların güvenliği daha iyi şekilde sağlanmış olur.

Isı yalıtım maddeleri aynı zamanda gürültüyü de yalıtmaktırlar. Bu işlem sonrası iç mekânlar daha sessiz ve konforlu olur. Yaşam kalitesi artar. Aynı zamanda iç mekân hava kalitesi daha insan sağlığına uygun hale gelmektedir.

Mantolama Fiyatları Ne Kadardır?

Fiyatlar kullanılan malzemeler ile ilişkili olarak artabilmektedir. İşlemin yapıldığı malzeme kalitesi fiyatlar üzerinde etki edebilmektedir. Aynı şekilde yapım esnasındaki emeğin miktarı ve kalitesi de belirleyici öğeler olmaktadır.

En önemli unsurlardan biri de binanın eskiyen yüzeyindeki önceden onarılması gereken yerlerin miktarı olmaktadır. Sonrasında yapılacak işleminin titizlik ile usta elemanlara yaptırılması gerekmektedir. Bu kalifiye işçilik de masraflı olabilmektedir.

Fiyatın belirlenmesi için bir randevu almanız en doğru şey olacaktır. Konu hakkında uzman bir eleman gelip işlem yapılacak alan için bir mantolama fiyatı belirleyip size bildirecektir. Sonrasında kısa bir sürede işe başlanılıp, gerekli sürede mantolamanın yapılması sağlanacaktır. Yapılan mantolama ile enerji tasarrufu yapıldığı kısa sürede görülecektir.