Su Yalıtım Malzemeleri

Su Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Su yalıtımı malzemeleri nelerdir? Suya ve neme dayanıklı, sızdırma yapmayan ve özel olarak üretilmiş olan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Farklı kimyasallardan üretilen bu malzemeler çeşitli katmanlardan meydana gelir. Malzemelere yönelik yapılan sınıflandırmada ise işlevleri dikkate alınır. Bu açıdan değerlendirildiğinde de yapısal ve yüzeysel olmak üzere iki farklı grup oluşur. Oluşan bu iki ana grup içerisinde yer alan birçok yalıtım malzemesi mevcuttur.

Yüzeysel malzemeler grubunda yer alanlar ile yapılan uygulamaların amacı genelde aynıdır. Bu doğrultuda duyun kaynağı ile yapı arasına tampon olacak şekilde uygulamalar yapılır. Bunun içinde sürme tip malzemeler tercih edilir. Bu malzemeler bitüm, kauçuk ve plastik esaslı örtüler olarak ayrılabilir. Malzemeler uygun karıştırıcılar ile birleştirilerek kullanılabilir. Bu esnada inceltme işlemi yapılabileceği gibi direkt olarak da sürülebilir. Sürme işlemi ise rulo, fırça gibi ürünler yardımıyla yapılabilir.

Uygulama alanlarına göre yapılacak gruplandırmada ise malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

  • Çimento Esaslı Malzeme
  • Kristalize Malzeme
  • Bitüm Kauçuk Esaslı Malzeme
  • Bitümlü Membran Malzeme
  • Akrilik Likit Malzeme
  • Epoksi Zemin Kaplama Malzeme
Su Yalıtım Çözümleri

Temelden Çatıya Su Yalıtım Çözümleri

Ouadro, alanında deneyimli kadrosu, bilgi birikimi ve kaliteli ürünleriyle su yalıtımı ihtiyaçlarınızda yanınızda!

Flex X 3000

Q Flex Plus 3010

Flex X 3020

Q Flex Lastic 3030

Su Yalıtım Malzemeleri Özelikleri

Bu başlık altında üretilen malzemelerin en temel özelliği suya ve neme karşı dayanaklı olmalarıdır. Kullanıldıkları takdirde suyla yapı arasında bir set oluştururlar. Bu set sayesinde de suyun yapıya zarar vermesini büyük ölçüde engellemiş olurlar. Bazı malzemeler suya karşı gösterdikleri dayanıklılığı UV ışınlarına karşı da gösterir. Bu tamamen uygulama alanına göre karar verilmesi gereken bir özeliktir.

Malzemelere yönelik söylenebilecek en önemli özeliklerden biri de uygulanma noktasında büyük kolaylık sağlamalarıdır. Sıvı formda yer alan malzemeler istenilen fırça vb. ürünlerin yardımıyla rahatlıkla sürülebilir. Esnek yapıları sayesinde yine püskürtülerek uygulama yapılabilen malzemeler de mevcuttur.

Bazı malzemeler tek bazıları iki bileşenlidir. Tek bileşenli grupta yer alan malzemelerden kullanıma hazır halde olanları da bulunur. İki bileşenli olanlarda ise sertleştirme ve hızlandırma görevini üstlenen malzemeye ihtiyaç duyulur.

Su Yalıtımı

Bir yapı inşa edileceği zaman yapılan planlamada su yalıtımı konusuna ayrıca özen göstermek gerekir. Zira yapının ister istemez suyla sürekli muhatap olacağı birçok noktası mevcuttur. Banyo, mutfak, temel duvarları, teras çatılar bu alanlara örnek olarak gösterilebilir. Temasın yaşanmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bu temasa yönelik doğru adımların atılması halinde hiçbir sıkıntı da yaşanmaz.  Bu amaca yönelik yapılan yalıtım kapsamında ise uygulanan farklı yöntemler ve malzemeler vardır. Seçim yaparken ise uygulama bölgesine göre tercih yapılmalıdır.

Yapının temeline ve istinat duvarlarına yapılacak olan uygulamalar yalıtımın en önemli aşamalarından biridir. Bu uygulamaların yapının inşa aşamasından başlanarak planlanması gerekir. Bu doğrultuda da işe yüzey hazırlığı yapılarak başlanmalıdır. Yüzeyde bulunan sivri, köşeli ve sıkıntılı kısımlar pahlanmalıdır. Daha sonra ise en uygun yalıtım malzemeleri seçilerek süreç devam ettirilmelidir. Bu noktada çoğunlukla sürme izolasyon malzemeler tercih edilir.

Yapının zemininde yapılacak yalıtım çalışmaları da oldukça önemlidir. Bu alanda yapılan çalışmaların amacı yapıyı yer altı sularından koruyabilmektir. Zemine yapılan bu müdahaleler özelikle tünel, metro, bodrum katlar, asansör çukurları inşa edilirken çok daha önemlidir. Bu nedenle de zeminde kullanmak üzere üretilen özel yalıtım malzemeleri mevcuttur.

Su Yalıtımı Nedir?

Herhangi bir yapının kullanım ömrünü uzatmak, aşınmasını engellemek ve sızıntıların yaşanmasını önlemek adına yapılan işlemlere su yalıtımı denir. Yapılan bu işlem sayesinde bir nesnenin veya yapının suyla olan ilişkisi tamamen kesilebilir. Ya da olası bir durumda en az etkilenmesi için adımlar atılabilir. Bu doğrultuda kullanılan malzemeler ıslak ortamdan etkilenmeyen suya dayanıklı olanlardan seçilir. Yapılan bu yatılım sayesinde yapı dış etkenlere karşıda dirençli hale getirilmiş olur.

Demir, beton gibi yapı malzemelerin sürekli olarak suya maruz kalması olumsuz etkilerin yaşanmasına zemin hazırlar. Yatılımı gerektiği gibi yapılmayan ya da hatalı yapılan yapının özelikle de yer altında kalan kısımları sürekli su ile muhatap olmak durumunda kalır. Bu muhataplıktan dolayı da çürüme ve bozulmalar başlar.

Deprem gibi sarsıntılarda da yapının yıkılma ihtimali yükselmiş olur. Ülkemizde deprem kuşağında yer aldığından bu konuya gösterilmesi gereken önemde oldukça fazladır. Bunun farkında olunarak 2017’de alınan karar ile resmi olarak su yatılımı yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir. Yanı bu bir tercih değil zorunluluktur.

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Teknolojinin de ilerlemesiyle beraber ilgili yalıtım uygulamaları hem malzeme hem de yöntem olarak oldukça çeşitlidir. Sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği ise uygulama alanına göre şekillendirilir. Temel veya istinaf duvarlarında yapılacak olan işlemlerde yapı henüz inşaat aşamasındayken hazıklıklara başlanmalıdır. Burada en önemli nokta ise uygulama zemininin işleme hazır olması adına tıraşlama yapılmasıdır. Zeminin düzgün ve pürüzsüz olması teras ve çatılara yapılacak olan uygulamalar içinde geçerlidir.

 Zemin hazır hale getirildikten sonra seçilecek olan malzemeler ise birbirlerinden farklıdır. Zeminde ve istinaf duvarlarında daha ziyade sürme izolasyon malzemeleri ve membran kullanılması tercih edilir. Çatılarda ise MS polimer, poliüretan malzemeler kullanılır.

Yatılım için uygun malzemeler seçildikten sonra işe başlanabilir. Yalıtım uygulamaların profesyonel kişiler tarafından yapılması son derece önemlidir. Malzemenin kaç kat sürüleceği, uygulama yönü gibi dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Örneğin, membran malzemenin iki kat uygulanması gerekir. Eğer katlarda bir yapışma söz konusu olursa uygulama yönü değiştirilmelidir.

 Uygulama yapılacak zeminin kuru ve temiz olması yine çok önemlidir. Bu nedenle temel de yapılacak uygulamalarda yer altı sularının mutlaka taban seviyesinin altına indirilmesi gerekir.

Dış cephede yapılacak yalıtımlarda ise öncelikle yapıdaki tüm duvarlara su geçirmez kaplama monte edilmelidir. Mevcut suyun karter pompası veya başka bir yöntem ile yapının başka bir yerinden tahliye edilmesine yardımcı olunmalıdır.